Reserveren

VOORWAARDEN BEZOEK AAN BOUNZ®ALMERE EN DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

Door het kopen van een toegangsbewijs, het boeken van een groepsbezoek en/of deelname aan activiteiten bij Bounz®Almere word je geacht bekend te zijn met onderstaande voorwaarden van Bounz®Almere, en daarmee akkoord te gaan.

Algemene Bezoekersvoorwaarden (lees en download hier)
Toegangsbeleid, aanschaf toegangsbewijzen, verblijf in de Bounz® Arena en de Bounz®Almere locatie, gedragscode en aansprakelijkheid.

Algemene Voorwaarden Groepsbezoek (lees en download hier)
Voorwaarden voor groepen inclusief scholen met betrekking tot een bezoek aan de Bounz® Almere.

Algemene Voorwaarden Activiteiten (lees en download hier)
Voorwaarden met betrekking tot door Bounz®Almere georganiseerde activiteiten (training, lessen en evenementen).